Preventief

Meer en meer mensen worden zich bewust van het preventief aanpakken van klachten. Ook binnen de praktijk zien we dit. Preventie kennen de meeste mensen door hun jaarlijks bezoek aan de tandarts of het onderhoud aan hun auto.

Door preventief te gaan zoeken naar zones in het lichaam die minder goed bewegen, kunnen op langere termijn grote problemen vermeden worden. Men wint kostbare tijd, vermijdt ergere kwetsuren en, zeker in deze tijd, kan lang werkverlet vermeden worden.
Hoe sneller een probleem aangepakt wordt, hoe beter.

Ook al heeft men geen klachten, weinig mensen zijn perfect symmetrisch gebouwd, zitten of staan veel, hebben kleine traumata (enkel verzwikken, hoofd stoten, …). Een opeenstapeling van deze gegevens kunnen later problemen geven. Dit is zo bij kinderen, in het professionele leven en bij sporters.

Wanneer komt met best voor een preventief consult?
Heeft men geen klachten dan kan 1 maal per jaar volstaan. Zijn er gekende problemen, dan wordt het een beetje zoeken wat voor uw klacht werk.

Een voorbeeld. Persoon A. heeft een hernia (of een ander probleem) die de afgelopen jaren regelmatig klachten geeft. Wanneer na de initiële behandeling de persoon klachtenvrij is, wordt na 2 maanden opnieuw afgesproken voor een consult. Zijn er geen problemen en is het onderzoek van de wervelkolom ok, dan wordt over 4 maanden afgesproken. Gaat dit goed dan laten we 6 maanden tussen de volgende afspraak. Blijken er dan problemen te zijn of worden er opnieuw spanningen in de rug gevonden dan zal tussen de volgende preventie consulten 5 maanden zitten. Zo is het mogelijk te voorkomen dat persoon A weer de volledige klachten terug krijgt.

Osteopathie en preventie
Volwassenen
Zwangerschap
Baby en kind