Veilig!

Osteopathie behoort tot een van de veiligste therapieën.

Een groot deel van de opleiding tot osteopaat bestaat uit het herhaaldelijk aanleren van safety- en provocatietesten. Uiteraard is het belangrijk dat er gekozen wordt voor een degelijk opgeleide osteopaat. Daar de volledige erkenning door de overheid nog niet op punt staan, kan het moeilijk zijn het kaf van het koren te onderscheiden. Momenteel mag iedereen een bordje ‘osteopaat’ op zijn of haar deur hangen.

Op de website osteopathie.be  kan u kijken of uw osteopaat voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en enkel osteopathie uitoefent.

Omdat er geen voorschrift van een arts nodig is, zal bij het begin van de behandeling bepaald worden of de klacht in aanmerking komt om te behandelen. Een aantal klachten zullen zodoende  doorverwezen worden naar arts of specialist. Soms zijn patiënten dan teleurgesteld dat ze niet in aanmerking komen voor osteopathie of dat er bijvoorbeeld niet gemanipuleerd wordt.

vb. rugpijn gecombineerd met koorts
vb. progressief erger wordende hoofdpijn
vb klachten gecombineerd met gewichtsverlies

Elke osteopaat is volledig verzekerd voor de therapieën die uitgevoerd worden. In verhouding met artsen, specialisten, … is deze verzekeringspremie zeer laag. Eén van de laagste van de medische sector. Bij controle van de laatste 10 jaar is er geen enkel ernstig letsel aangetoond.   Hierdoor kan de premie zo laag gehouden worden.

Bovendien blijkt osteopathie nog minder risicogevoelig te zijn dan andere manuele geneeswijzen gezien er niet systematisch hoog-cervicaal gemanipuleerd wordt. Even wat cijfers (cijfermateriaal van SEBAM):
– risico op ernstige complicaties bij nekmanipulatie 1 op 1,2 miljoen
– bij lenden manipulatie: 1 op 5 miljoen
– bezoek huisarts 1 op 140 000
– nemen van ontstekingsremmers 1 op 40.000

Een osteopaat heeft een degelijke kennis van de anatomie van het lichaam, kent zijn testen en gebruikt enkel zijn handen om te behandelen.  Medicatie wordt niet voorgeschreven.

Reacties op een behandeling kunnen steeds voorkomen gaande van stijfheid, hoofdpijn, vermoeidheid. Dit is normaal en dikwijls een teken dat het lichaam aan het reageren is op de behandeling. Wanneer u deze punten volgt, zullen de reacties zich tot een minimum beperken.

Osteopathie als veilige therapie
Osteopathie
Osteopathie in België
Frank Bosmans