Osteopathie in België

1970 kwamen de eerste osteopathiepraktijken in België. De osteopaten werden toen opgeleid in Engeland of in Frankrijk.

1986 was er een eerste internationale conventie betreffende de osteopathie. De eerste 2 verenigingen vormden de Professionele Unie en de statuten werden neergelegd bij de Raad van State.

1987  werd door enkele universiteitsprofessoren van de Vrije Universiteit te Brussel (VUB) een universitaire opleiding van 4 Academie jaren voorgesteld. Dit resulteerde in een eerste rechtszaak. Artsen fysische geneeskunde legde een klacht neer tegen de osteopathievereniging en de VUB met als doel dit onderwijs te stoppen.

1992 worden de osteopaten door het hof van beroep van Brussel in hun gelijk gesteld; in België mogen cursussen osteopathie op hoog niveau gegeven worden.

1993 erkend de Raad van State de BVO   als beroepsvereniging (er is geen bewijs dat ”niet-arts” osteopaten een strafbaar feit plegen.) In juni van dat jaar is er een klacht tegen de osteopaten van de Orde van Geneesheren. In november van dat jaar is er een klacht tegen de osteopaten van het ministerie van Volksgezondheid.   April 1994 is er een klacht tegen de Raad van State van de geneesheren fysiotherapie, orthopedie en reumatologie. Eis: het oprichten van een beroepsvereniging om osteopathie ongedaan maken.

In juli 1994 worden de osteopaten wederom in hun gelijk gesteld en werd de klacht verworpen.

1996 wordt het beroep osteopaat opgenomen in het register bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

1997 Komt vanuit het Europees parlement de vraag om een erkenningsprocedure op te starten voor de niet conventionele geneeswijzen. Minister Colla van volksgezondheid komt met een wetsvoorstel en de socialistische mutualiteiten starten een terugbetaling van osteopathiebehandelingen.

1999 volgt de goedkeuring van ”de wet Colla” en worden de osteopaten geregistreerd

In 2001 wordt het GNRPO gesticht en een Kon. Besluit legt de criteria vaneen beroepsvereniging vast.

November 2002 beslisten de professionele osteopaten in Limburg om zich te groeperen en een overkoepelende wachtdienst te organiseren. Hiermee zorgden we alvast voor een primeur in gans België.

2003 worden de beroepsverenigingen van osteopaten nu ook door het Ministerie van Volksgezondheid erkend.

In 2008 uitvoering van ”de Wet Colla” ligt bij Min. van Volksgezondheid voor de samenstelling van de kamers en paritaire commissies.

Onder de ziekenfondsen is er een progressieve eenwording betreffende de terugbetaling van osteopathie.

Wordt vervolgt…

Osteopathie
Veiligheid
Frank Bosmans