Terugbetaling

Wettelijk is er geen terugbetaling voor zien voor osteopathie. Reeds meer dan 15 jaar wachten wij op een wettelijke regeling betreffende deze terugbetaling. Vanuit het ministerie van volksgezondheid en het RIZIV moet hiervoor een nomenclatuur worden opgesteld.

In afwachting hiervan hebben de ziekenfondsen zelf in een tussenkomst voorzien. Dit kan u navragen op uw ziekenfonds. Zij zullen voor een deel tussenkomen in de kosten, ook zonder voorschrift.

Het is wel zo dat steeds meer verzekeringen osteopathie ook opnemen  in hun polis. Vraag dit zeker na bij na ziekenhuisopnamen een (werk/sport/auto/…) ongeval.