Van de site naar een behandeling.

U maakt telefonisch een afspraak. We zoeken een datum die voor u past en maken een eerste afspraak.

Komt u voor de eerste maal dan worden alle gegevens genoteerd; naam, adres, telefoonnummer, beroep, hobby’s, …

Daarna zal er specifiek  gevraagd worden naar de klacht(en). Zo kunnen we een beeld krijgen van het probleem en eventueel de uitlokkende structuren. Ook is het belangrijk te weten of er in het lichaam andere klachten aanwezig zijn, of er medicatie genomen wordt, of er zich  ongelukken hebben voorgedaan, …

Tijdens de eerste consultatie zal het probleem in kaart worden gebracht en wordt alles genoteerd in uw dossier. Dit dossier is niet toegankelijk voor derden zonder uw behandeling osteopathieuitdrukkelijke toestemming. Eventuele gedane onderzoeken zoals rx, scan, bloeduitslag,… die in uw bezit zijn neemt u best mee.  Indien het over meerder klachten gaat mag u deze steeds op een briefje noteren zodat u niets vergeet te vermelden. Breng ook uw pasje van het ziekenfonds en eventueel een grote handoek mee.

Na de inventarisatie van de problemen wordt overgegaan tot de observatie en het onderzoek. Zonder apparatuur gaan we zoeken naar de betrokken structuren en bepalen wat de oorzaak van de klacht kan zijn.
De betrokken structuur kan een spier, wervel, gewricht, darm, gewrichtsband, zenuw, bloedvat, gewrichtskapsel, litteken … zijn.
De klacht zelf kan verder komen van een ontsteking, blokkade, verkramping, verkorting, verrekking, overbelasting, kneuzing, slechte doorbloeding, bloeduitstorting, …
Wanneer het zinvol is om het probleem te behandelen zal een behandelplan worden opgesteld.

Na de behandeling zullen wat  adviezen worden gegeven  betreffende eventuele oefeningen, al dan niet rusten, voeding en de algemene nazorg.

Omdat ons lichaam wat tijd nodig heeft om te ‘reageren’  op een behandeling wordt er niet meer dan 1x per week behandeld. De tijd tussen de behandelingen kan varieëren van 1 week tot enkele maanden.