Praktisch

Van de site naar een behandeling.

U maakt telefonisch een afspraak, we zoeken een datum die voor u past en maken een eerste afspraak.

Komt u voor de eerste maal dan worden alle gegevens genoteerd; naam, adres, telefoonnummer, beroep, hobby’s, …

Daarna zal er specifiek  gevraagd worden naar de klacht(en). Zo kunnen we een beeld krijgen van het probleem en eventueel de uitlokkende structuren. Ook is het belangrijk te weten of er in het lichaam andere klachten aanwezig zijn, of er medicatie genomen wordt, of er zich  ongelukken hebben voorgedaan, …

Alles wordt  genoteerd in uw dossier. Dit dossier is niet toegankelijk voor derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Technische onderzoeken (echo, RX, CT, NMR,…), als die gemaakt zijn, worden dan ook bekeken.
behandeling osteopathieNadien zal met verschillende provocatieve testen, bewegingstesten, algemeen onderzoek bepaald worden of het  probleem in aanmerking komt om   te   behandelen.
Zonder apparatuur gaan we zoeken naar de betrokken structuren en bepalen wat de oorzaak van de klacht kan zijn.
De betrokken structuur kan een spier, wervel, gewricht, darm, gewrichtsband, zenuw, bloedvat, gewrichtskapsel, litteken … zijn.
De klacht zelf kan verder komen van een ontsteking, blokkade, verkramping, verkorting, verrekking, overbelasting, kneuzing, slechte doorbloeding, bloeduitstorting, …
Wanneer het zinvol is om het probleem te behandelen zal een behandelplan worden opgesteld. Elke behandeling heeft tot doel het verbeteren van beweeglijkheid van verschillende de structuren, zowel bot, spier, gewrichtsband, fascia, de verschillende organen, …

Na de behandeling zullen wat  adviezen worden gegeven  betreffende eventuele oefeningen, al dan niet rusten, voeding en de algemene nazorg.

Daarna wordt, indien nodig  een volgende afspraak gemaakt. Omdat ons lichaam wat tijd nodig heeft om te ‘reageren’  op een behandeling wordt er normaal niet meer dan 1x per week behandeld. De tijd tussen de behandelingen kan varieëren van 1 week tot enkele maanden.